Taslak Çeşitleri

Her çeşit sandalye üretiminde kullanılan yan kayıtlar, sandalye ayakları bulunmaktadır.


Kavela
Kereste